Pups

Hier kondigen we onze eventueel geplande nestjes aan.

Onderaan de pagina staan een aantal buttons met extra informatie zoals onze werkwijze, vorige nesten en meer rasinformatie.


 

 

We plannen najaar 2018 een nestje met onze Neeltje.

De dekreu is op dit moment nog niet bekend.

 

U kunt zich voor dit nest op de wachtlijst laten zetten.

Ons e-mailadres is: thepeatcutters@outlook.com

 

Lees ook 'onze werkwijze'.